Soarta minorităților și educația în limba maternă în regiunea Bistriței (2008) [RO]

Cuvânt înainte

Cui şi de ce să ne adresăm? Pe cine interesează?

Am presta o muncă inutilă, dacă ne-am hotărî să scriem câteva cuvinte introductive, deoarece este îndeobşte cunoscut: oamenii deja nu mai citesc cărţi sau ziare. Nu ar citi nici ideile rezultate unor eforturi spirituale. Aşa însă n-ar putea afla ce conţine prezenta lucrare. Nu ar putea urmări pas cu pas lupta inegală şi uneori fără sorţi de izbândă a fostelor sau încă existente minorităţi naţionale şi religioase, purtate pentru existenţă şi conservare, în perioada celor mai furtunoşi ani ai secolului al XX-lea.

Cine însă se va încumeta să citească pe lângă textul de mai sus şi restul cărţii, se va putea convinge că a meritat efortul depus.

Pare emoţionantă tematica realiţiilor româno-ungare din perioada premergătoare, din timpul celui de al doilea război mondial, precum şi a primului deceniu de pace postbelică. Veţi putea urmări, cum la început au dominat cominiştii, prin mijloace şi metode inumane, necruţătoare statul burghez român, iar în cele din urmă reuşind să-l răstoarne, acaparând, apoi consolidând puterile politice şi economia ale statului democrat popular.

În această ativitate mult blestemată, un rol important a revenit Partidului Muncitoresc Român, care imitând măimuţăreşte exemplul sovietic, a pricinuit pagube incalculabile populaţiei autohtone. Organizaţiile de masă ale minorităţilor tot din iniţiativa partidului create, au şi ele o parte de vină.

Materialul arhivistic existent, studiat şi prezentat pentru întâia oară de noi, face să avem o largă privire asupra vieţii cotidiene ale ţărănimii crunt asuprite şi exploatate.

Materialele studiate de noi sunt nişte rapoarte tip, scrise de către conducătorii organizaţiilor maghiare, evreieşti şi de cele germane, toate democratice şi antifasciste – aflate sub îndrumarea partidului comunist – muncitoresc.

Roluri nefaste au avut activiştii în răspândirea şi popularizarea propagandei comuniste, în apăsarea în crunta mizerie a sătenilor şi instalarea sângeorsului regim comunist exploatator.

Autorului i-a revenit sarcina de a scoate la lumină faptele obiective. Formarea unei păreri şi convingeri, despre susmenţionata perioadă, revine Cititorului mai inteligent decât noi.

Nici prin minte nu ne-a trecut să-i tratăm cu tămâie pe foştii conducători şi lideri ai organizaţiilor de masă, nici să-i spălăm cu Dero, sau Doamne fereşte, să le ridicăm statui.

Pentru prima oară vă înfăţişăm materialul arhivistic al fostului liceu maghiar bistriţean, Hunyadi.

Cu mici excepţii, cartea de faţă se limitează pe evenimentele perioadei 1938-53.

Autorul

Cuprins

Cuvântul înainte (lb. maghiară)
Cuvântul înainte (lb. română)
Teoria raselor şi geopolitica
„Rezolvarea finală” a problemei evreieşti
Alte forme cunoscute de genocid
Începuturile relaţiilor ungaro-evreieşti
Cionismul – mişcarea religioasă şi de politică naţională
Cele două dictate de la Viena
În prim plan: revizia frontierelor!
Al doilea dictat de la Viena
Pentru unii bucurie, pentru alţii durere
Armata ungară în nprdul Transilvaniei
Administraţia maghiară în Ardealul de Nord
Jeluri şi plângeri
Greutăţile şi succesele începutului
Relaţiile româno-maghiare
Serviciul naţional de muncă forţată
Fragmente din viaţa unui Om
Pe scurt despre ceangăi
În înfruntea valurilor
Anii de puşcărie
De la criza generală a capitalismului la victoria mondială al comunizmului
Legile antievreieşti din România
Practica lichidării evreilor
Deportarea evreilor din Ungaria
Deportarea evreilor din judeţul Bistriţa-Năsăud
Sângerosul septembrie din Sărmaş (1944)
Saşii din Ardeal
Saşii din judeţul Bistriţa-Năsăud
Tipograf şi politician sas în vâltoarea evenimentelor
Politician realist între comunişti
Soarte vitregă a saşilor reîntorşi
Uniunea Populară Maghiară
Declinul şi sfârşitul U.P.M.
Locul în istorie şi importanţa istprică a U.P.M
Dilema alegerii dintre Pământul Făgăduinţei şi Viitorul Roşu
Singur – împotriva valurilor
Tăvălugul de foc românesc şi marea de stele roşii
Făclie luminoasă în vârful cetăţii de graniţă
Corpul didactic pe calea cea bună
Elevii văzuţi de profesori
S-a stins lumina…
Învăţământul. Enormele greutăţi ale începutului
Uniunea Populară Maghiară din regiunea Bistriţei (1946-53)
Depre problemele noastre specifice
N-a rămas nici bob pentru semănat
Din păcate, încă există
Fabrică maghiară nenaţionalizată
Lume câinească şi în Câmpie
Raportul organizaţiei judeţene UPM
Ce să raportăm despre preoţi?
Strict confidenţial
Vai, greutăţi avem destule
Tensiuni politice
Nemulţumirea în frumoasele creştere
Preşedintele din Fântânele făcut K.O!
Organizatorii – priviţi cu ochi răi
Membrii gospodăriei colective au aţâţat împotriva C.A.P
Comunişti în conducerile bisericilor!
Activişti desculţi
Vrea pace, dar să fie lăsat în pace
Critică destructivă – de-a binelea
Sporiţi vigilenţa!
Probleme şi gânduri cotidiene
În câmpie situaţia în schimbare
Raport de activitate
Preşedintele din Viile Tecii exclus din partid
Raport despre manifesările naţionaliste-şovine
Să organizăm adunări pentru apărarea păcii
Comitetul Antifascist german
Raport despre situaţia economică a satelor din Regiunea Rodna
Denunţ
Sub îndrumarea partidului
Neîncrederea în creştere
I-am străpuns cu cui ochii, gura, nasul
Pentru ultima oară – hai la lupta cea mare
Această luptă fu ultima
Anexă: Scrisoare deschisă a lui Márton Áron
Declaraţii, caracterizări
Interviu
Dicţionar trilingv al localităţilor
Notiţe
Bibliografie
Cuprins (lb. maghiară)
Cuprins (lb. română)
Ilustrate

Kisebbégi sors és oktatás, Szilágyi Zoltán

Sorszám Beírandó szöveg

 1. Ion Antonescu (1888-1946)-marsall
 2. Benito Mussolini (1883-1945) –Il Duce
 3. J.V.Sztalin (1879-1953)-generalisszimusz
 4. Adolf Hitler (1889-1945), a Führer
 5. Vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1959), kormányzó
 6. I. Mihai (1921 -), volt király
 7. V.M. Molotov (1890-1986), külügyminiszter
 8. Dr. Petru Groza (1884-1958), miniszterelnök
 9. Gh.Gheorghiu Dej (1901-1965), pártfőtitkár
 10. II. Carol király és neje, Elena
 11. II. Carol és fia, Mihai – vadászaton
 12. II. Carol, román király (1930-1940)
 13. N.Sz Hruscsov és Gh. Gheorghiu Dej
 14. Gh. Gheorghiu Dej és J.B. Tito, marsall
 15. Ana Pauker és Gh. Gheorghiu Dej
 16. Emil Bodnăras, honvédelmi miniszter
 17. Gróf Bethlen Béla mellszobor-avatása,1994
 18. A Bethlen család címere
 19. A bethleni Bethlen-kastély (1943)
 20. Theodor Herzl, a cionizmus atyja
 21. Lengyel zsidók az auschwitzi rakodórámpán
 22. Nincs kegyelem ! (plakát)
 23. Bécs- a zsidók megalázása
 24. Cigányzenés erdélyi bevonulás (1916)
 25. A román hadsereg bevonulása Budapestre (1919)
 26. Szász ífiak a német hadseregben
 27. Román újonc katonák
 28. Május 10-i ünnepi felvonulás
 29. Tantestületi értekezlet jegyzőkönyv-részlete
 30. A Hunyadi János gimnázium épülete
 31. A Hunyadi gimnázium bélyegzői
 32. Moldva térképe
 33. Alagútépítők a dédai vasútvonalon (1942)
 34. Újradna Rözsehordók
 35. Hazádnak rendületlenül … (plakát)
 36. A szamosújvári fegyintézet (sárga ház)
 37. A dési zsidó mártirok emlékműve
 38. A dési zsinagóga
 39. Dés. A honvédek bevonulása (1940 szept.)
 40. A dési Vármegyeháza
 41. A jászvásári csendőrfelügyelőség jelentése (1941 júl.)
 42. A transznisztriai vérengzésekről szóló jelentés
 43. A belügyminisztériumba értkezett jelentés (1941 aug.)
 44. Nagysármás. A megőlt zsidók kihantolása (1945)
 45. Felrobbantott vasúti híd a Borgó völgyében (1944 okt.)
 46. Resicán gyártott ágyú
 47. A győztes szovjet katonát dicsőitő plakát (1945)
 48. Román vasútépítő katonák az Ilva völgyében (1938)
 49. Felrobbantott völgyhídak az Ilva völgyében (1944 okt.)
 50. Felrobbantott vasúti híd. Bethlen (1944 okt.)
 51. Keskenyvágányú vonatrakomány Kolibicán
 52. Viadukt a Szálva – Visó vonalon (1950)
 53. Viadukt a Szálva – Visó vonalon (1950)
 54. A 2. bécsi dőntés külügyminisztereinek névjegyzéke (1940 aug.)
 55. Beszterce visszatért ! (1940 szept.)
 56. A bevonuló német katonákra várva (1944 szept.)
 57. Magasrangú vendégekre várva (1943) (A székely telepesek érkezése)
 58. Román páncélozott jármű Észak –Erdélyben ( 1944 ősze)
 59. A besztercei zsidó áldozatok emlékműve
 60. A besztercei Vármegyeháza
 61. A beszercei zsinagóga
 62. Hunyadias diák díszegyenruhában
 63. Kolozsnagyida: Istenhívők építették
 64. Kolozsnagyida: Istentelenek rombolómunkája (2008)
 65. Sajósárvár : elnémult harangok, kihalt gyülekezet
 66. Ötven Pengő. Budapest ,1932
 67. Ötven Pengő hátoldala
 68. Húsz Pengő. Budapest, 1941
 69. Húsz Pengős bankjegy hátoldala
 70. Kétpengős bélyeg (1944-45)
 71. Una mie lei. Bucuresti, 1943
 72. Una sută lei. Bucuresti , 1945
 73. Cinci mii lei
 74. Zece mii lei
 75. Una sută lei
 76. Una sută mii lei. Bucuresti, 1946
 77. Una sută mii lei. Bucuresti, 1947
 78. Una sută mii lei
 79. A besztercei katedrális állványzata
 80. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 81. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 82. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 83. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 84. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 85. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 86. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 87. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 88. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 89. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 90. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
 91. 2008, június 11 : iszonyat képekben!
  Fotó: Silai Sándor
Translate »